• Μέθοδος Εκμάθησης Ελληνικών

  Η μέθοδος "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους σπουδαστές. Εκτείνεται από το επίπεδο του αρχάριου έως και αυτό του προχωρημένου ενώ καλύπτει συνολικά 250-270 ώρες διδασκαλίας.

  Περισσότερα
 • Ακουστική Κατανόηση

  Η σειρά "Άκου να δεις" έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου σπουδαστή.

  Περισσότερα
 • Μικρές Ιστορίες σε Απλά Ελληνικά

  Η σειρά "Μικρές Ιστορίες σε Απλά Ελληνικά" έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης του γραπτού λόγου.

  Περισσότερα
 • Μυθολογία σε Απλά Ελληνικά

  Η σειρά "Μυθολογία σε Απλά Ελληνικά" αντλεί θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης του γραπτού λόγου.

  Περισσότερα
 • Βοηθήματα

  Οι Εκδόσεις Δέλτος παρέχουν τη δυνατότητα πληρέστερης εκμάθησης της Νέας Ελληνικής μέσω διαφόρων βοηθημάτων που εκδίδουν.

  Περισσότερα