Εκδόσεις Δέλτος

Οι Εκδόσεις Δέλτος, από την ίδρυσή τους το 1990, είχαν και έχουν πάντα το ίδιο συγκεκριμένο αντικείμενο: την έκδοση δια­φόρων μορφών υλικού, όπως βιβλία, CD, εφαρμογές κ.ά. για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από ξενόγλωσσους μαθητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας 14 ετών και πάνω.

Στόχοι της εταιρείας μας είναι:

  • να δώσουμε στους ομιλητές άλλων γλωσσών τη δυνατότητα να μάθουν την ελληνική γλώσσα όπως μιλιέται και γράφεται σήμερα, με όσο γίνεται πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο
  • να τους φέρουμε σε επαφή τόσο με εκφάνσεις της σύγχρονης νεοελληνικής κουλτούρας όσο και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέσα από καθημερινές καταστάσεις και ποικίλα θέματα από το σήμερα και το χθες της Ελλάδας
  • να ακολουθούμε τις τελευταίες προσεγγίσεις της μεθολογίας για την επιλογή, κατανομή και παρουσίαση της ύλης
  • να προσφέρουμε στον καθηγητή/στην καθηγήτρια μια πολυδιάστατη αλλά και ισορρο­πημένη αντιμετώπιση, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει και να καλύπτει την ύλη με ενδιαφέροντα και ζωντανό τρόπο, παρέχοντάς του/της επιπλέον πολλές και ποικίλες ασκήσεις πάνω στις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου)
  • να διαθέτουμε τις εκδόσεις μας στις καλύτερες δυνατές τιμές με ταχύτητα, ασφάλεια και φερεγγυότητα