Ακουστική Κατανόηση

Η σειρά «Άκου να δεις» έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης του ξενόγλωσσου σπουδαστή.

Η σειρά Άκου να δεις αποτελείται από τρία CD ήχου προσαρτημένα στα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων που τα συνοδεύουν. Η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό για οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή.

 • Άκου να δεις 1 (Βιβλίο Ασκήσεων + CD)

  Το βιβλίο ασκήσεων περιέχει: ασκήσεις ακουστικής κατανόησης πρόσθετες ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου οδηγίες για τον καθηγητή τα κείμενα και τους διαλόγους που ακούγονται στο CD τις λύσεις των ασκήσεων

  Περισσότερα
 • Άκου να δεις 2 (Βιβλίο Ασκήσεων + CD)

  Το βιβλίο ασκήσεων περιέχει: ασκήσεις ακουστικής κατανόησης πρόσθετες ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου οδηγίες για τον καθηγητή τα κείμενα και τους διαλόγους που ακούγονται στο CD τις λύσεις των ασκήσεων

  Περισσότερα
 • Άκου να δεις 3 (Βιβλίο Ασκήσεων + CD)

  Το βιβλίο ασκήσεων περιέχει: ασκήσεις ακουστικής κατανόησης πρόσθετες ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου οδηγίες για τον καθηγητή τα κείμενα και τους διαλόγους που ακούγονται στο CD τις λύσεις των ασκήσεων

  Περισσότερα