Μέθοδος Εκμάθησης Ελληνικών

Η μέθοδος «Επικοινωνήστε Ελληνικά» είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους σπουδαστές. Εκτείνεται από το επίπεδο του αρχάριου έως και αυτό του προχωρημένου ενώ καλύπτει συνολικά 250-270 ώρες διδασκαλίας.

Η μέθοδος Επικοινωνήστε Ελληνικά αποτελείται από 3 βιβλία σπουδαστή, 3 CD ήχου προσαρτημένα σε καθένα από τα βιβλία του σπουδαστή και 5 βιβλία ασκήσεων. Επίσης, περιλαμβάνει τη σειρά Communicate in Greek for Beginners στην οποία εμφανίζεται η ύλη του Επικοινωνήστε Ελληνικά 1 ειδικά προσαρμοσμένη για αγγλόφωνους σπουδαστές.

Η μέθοδος Επικοινωνήστε Ελληνικά είναι κατάλληλη τόσο για μαθήματα σε τάξη όσο και για ιδιαίτερα μαθήματα.

Η ύλη της μεθόδου Επικοινωνήστε Ελληνικά αντιστοιχεί στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, και Γ2 των εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

 • Επικοινωνήστε Ελληνικά 1

  Η σειρά Επικοινωνήστε Ελληνικά 1 αποτελείται από το βιβλίο του σπουδαστή, ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο και δύο βιβλία ασκήσεων.

  Περισσότερα
 • Επικοινωνήστε Ελληνικά 2

  Η σειρά Επικοινωνήστε Ελληνικά 2 αποτελείται από το βιβλίο του σπουδαστή, ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο και δύο βιβλία ασκήσεων.

  Περισσότερα
 • Επικοινωνήστε Ελληνικά 3

  Η σειρά Επικοινωνήστε Ελληνικά 3 αποτελείται από το βιβλίο του σπουδαστή, ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο και ένα βιβλίο ασκήσεων.

  Περισσότερα
 • Communicate in Greek for Beginners

  Η σειρά Communicate in Greek for Beginners περιλαμβάνει την ύλη που καλύπτει η σειρά Επικοινωνήστε Ελληνικά 1 ειδικά προσαρμοσμένη για αγγλόφωνους σπουδαστές. Αποτελείται από ένα βιβλίο του σπουδαστή, δύο βιβλία ασκήσεων και ένα CD ήχου προσαρτημένο στο βιβλίο του σπουδαστή.

  Περισσότερα